Algemene Voorwaarden

 1. De deelnemers kunnen via www.bvlosportkampen.be online inschrijven voor één of meerdere kampen.
 2. Binnen de week na uw inschrijving ontvangt u dan een bevestiging en een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De kampbevestiging blijft 10 dagen geldig (na ontvangst van de uitnodiging tot betaling). Gelieve binnen deze periode het volledige bedrag te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving.
 3. Kortingen per factuur voor:
  • Bedrijvenkorting: -10 euro (BVLO leden, UGent, Ablynx, Graphius, Callant, Sodigent...) op totaalbedrag
  • 3 tot 5 kampen: -5% op totaalbedrag
   6 tot 8 kampen: -10% op totaal bedrag
   8+ kampen: -15% op totaalbedrag

 4. Wanneer een kamp volzet is, kan er digitaal ingetekend worden op een reservelijst.

 5. Annulatie van het kamp:

  1. Annulatie van het kamp vóór de start van het kamp

  A) ZONDER medisch attest:

  ·       Annulatie meer dan 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -10 euro administratiekosten.

  ·       Annulatie vanaf 30 dagen tot en met 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

  ·       Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald.*

  ·       Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: geen compensatie mogelijk.*

  *: tenzij u zelf een vervanger voorziet, dan kan het kamp omgeboekt worden en wordt enkel de administratieve kost van 15 euro aangerekend.

  B) MET medisch attest:

  In geval van ziekte of ongeval: U bezorgt ons zo snel mogelijk een schriftelijke aanvraag inclusief doktersattest.

  ·       Annulatie meer dan 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt integraal terugbetaald.

  ·       Annulatie meer dan 30 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

  ·       Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen vóór de start: 80% van het deelnamegeld wordt terugbetaald.

  ·       Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald.

             2.    Annulatie tijdens het kamp: dit kan alleen met een doktersattest!

  In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 3 werkdagen vanaf de eerste afwezigheid bereiken, samen met een doktersattest. Indien uw kind de kampweek later vervoegd, wordt er geen terugbetaling van de gemiste kampdagen vergoed.

  ·       Onderbreking op de 1e of 2e dag van het kamp: ‘verloren’ dagen worden terugbetaald - 15 euro administratiekosten.

  ·       Onderbreking op de 3e,4e of 5e dag van het kamp: geen compensatie mogelijk.

 6. BVLO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.
 7. BVLO is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van locatie of annulatie van het kamp. Aan de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 8. BVLO is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of annulatie van kampspecials. Het verschil in prijs met een gewoon kamp wordt terugbetaald bij annulatie van de voorziene kampspecials.
 9. Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, zal enkel in dringende gevallen gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de kampleiding. (Hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).
 10. BVLO behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode terugbetaald worden. (min 15 euro administratiekosten)
 11. Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies. Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald op het
  BVLO – secretariaat, Pijphoekstraat 2, 9041 Oostakker, tijdens de kantooruren. (9u-12u en 13u-16u)
 12. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 09/218.91.25.
 13. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het databestand van de BVLO. De Bond voor Lichamelijke Opvoeding kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor u. Deelnemers die dit niet wensen, kunnen telefonisch verwittigen en dan wordt u verwijderd uit onze bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)
 14. BVLO maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van BVLO. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij inschrijving. Gelieve hierbij een foto van uw zoon of dochter toe te voegen.
 15. Roken en alcoholische dranken zijn voor elke deelnemer en begeleider verboden tijdens het volledige sportkamp.
 16. De kortingsmogelijkheden zijn niet van toepassing voor sportdagen, sessies en andere evenementen.

 

Door de betaling uit te voeren voor de BVLO kampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden!